Erhvervsuddannelser med EUX

Datatekniker kigger på skærm

Erhvervsuddannelser med EUX består af en faglig erhvervsuddannelse kombineret med adgangsgivende gymnasiale fag rettet mod videreuddannelse på erhvervsakademier og universiteter. Erhvervsuddannelser med EUX er for engagerede og teoretisk stærke elever og lærlinge, som har forudsætninger for at læse videre på en videregående uddannelse.

En erhvervsuddannelse med EUX indeholder alle hovedforløbene på den pågældende erhvervsuddannelse og en række gymnasiale fag. Eleven eller lærlingen afslutter uddannelsen både med en svendeprøve og med eksamener i udvalgte gymnasiale fag, samt både større skriftlig opgave og et eksamensprojekt bestående af erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag.

Eleven eller lærlingen får efter endt uddannelse både et svendebrev og et EUX-bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Struktur for erhvervsuddannelser med EUX

Erhvervsuddannelserne med EUX er seks måneder længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse uden EUX. Det skyldes lidt længere skoleperioder, der varer omtrent 20 uger af gangen. Skoleforløbene starter typisk i august eller januar, og eleven er dermed i skole cirka et halvt år og i oplæring i et halvt til et helt år af gangen.

Se strukturen på erhvervsuddannelser med EUX sammenlignet med erhvervsuddannelser uden EUX.

Som noget nyt skal skolerne ved tilstrækkelig elev-/lærlinge-volumen tilrettelægge EUX-forløbene med to parallelle spor. Det betyder, at en virksomhed kan ansætte to EUX-elever/-lærlinge og dermed have en elev eller lærling på skole og en elev eller lærling i oplæring på skift.

Erhvervsuddannelser med EUX inden for Industriens Uddannelser

Varighed på 4 år + op til 1 års grundforløb:


Varighed på 5 år + op til 1 års grundforløb: