Beklædningshåndværker

Beklædningshåndværker er en etårig specialistuddannelse, hvor man specialiserer sig inden for enten design, konstruktion eller produktion af beklædning og tekstiler. Uddannelsen bygger videre på uddannelsen til tekstil- og beklædningsassistent.

Erhvervsuddannelsen til beklædningshåndværker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning og gennemførelse af fagets processer, herunder produktudvikling, design, produktion og afsætning af produktet. Både selvstændigt og i teams, nationalt og internationalt.
  • Betjening af og viden om områdets materialer, værktøjer, maskiner samt teknologiske løsninger inden for faget.
  • Design, stil og mode inden for fagets områder.

Ovenstående skal også sikre viden om sikkerhed, kvalitet, innovation og iværksættelse inden for fagets processer.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som tekstil– og beklædningsassistent, eller som trin 2 med specialet beklædningshåndværker. 

Tekstil– og beklædningsassistent

Tekstil– og beklædningsassistent er første trin til beklædningshåndværker uddannelsen.

Som tekstil- og beklædningsassistent får man kendskab til de vigtigste discipliner inden for beklædnings- og tekstilområdet. Det drejer sig om følgende fagområder: Materialekendskab, modelkonstruktion, produktfremstilling, dokumentation samt design, stil og mode.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Beklædningshåndværker

Beklædningshåndværkeruddannelsen er en 1-årig specialistuddannelse, hvor man specialiserer sig inden for enten design, konstruktion eller produktion af beklædning og tekstiler.

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Fakta om uddannelsen til skræddervirksomheder

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser