Finmekaniker

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Erhvervsuddannelsen til finmekaniker har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Konstruktion og anvendelse af arbejdstegninger og anden dokumentation til finmekanisk fremstilling
  • Planlægning og udførelse af finmekaniske fremstillingsopgaver på manuelt betjente og CNC-styrede værktøjsmaskiner
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre interessenter om finmekaniske og låsetekniske opgaver
  • Planlægning og gennemførelse af reparation og vedligeholdelse af håndvåben og finmekaniske emner
  • Låseteknisk dokumentationsmateriale

Finmekanikassistent

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Finmekanikeren arbejder med små mekaniske og elektriske dele til f.eks. telefoner, vægte, fotoapparater, tandlægeudstyr og instrumenter til laboratorier. Det meste arbejde foregår som enkeltstyksfremstilling eller som korte serier, ofte inden for høje kvalitets- og tolerancekrav.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Finmekaniker

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Finmekanikeren arbejder med små mekaniske og elektriske dele til f.eks. telefoner, vægte, fotoapparater, tandlægeudstyr og instrumenter til laboratorier. Det meste arbejde foregår som enkeltstyksfremstilling eller som korte serier, ofte inden for høje kvalitets- og tolerancekrav.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Låsesmed

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Låsesmeden fremstiller, fejlfinder og vedligeholder låse- og sikringssystemer.

Området for adgangskontrol og overvågning er i kraftig udvikling, og låsesmeden har en central rolle i denne udvikling. Mange af de helt nye sikringsordninger fungerer ved hjælp af både mekanik, elektronik og software.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Våbenmekaniker

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Våbenmekanikeren fejlfinder, vedligeholder og reparerer forskellige skydevåben som for eksempel geværer, pistoler og rifler, hvilket typisk sker i samarbejde med sports- og jagtforretninger.

Våbenmekanikere tager sig også af militære våben. Mange af de våben, som repareres er gamle, og i visse tilfælde må våbenmekanikeren selv fremstille en manglende reservedel.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser