Flytekniker

Anders Billede Fra Linkedin4

Erhvervsuddannelsen til flytekniker har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart, luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 eller et af specialerne B1-flytekniker, mekanik, eller B2-flytekniker, elektronik.

B1- og B2-kategorierne er uddannelsestrin, der er bestemt i EU-forordningen.

Lærlingen skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som lærlingen har valgt.

Billede: Bel Air Aviation

A-flymekaniker

A-flymekaniker udfører enkle service- og reparationsopgaver jf. EASA’s forordning.

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

B1-flytekniker, mekanik

Specialet i mekanik koncentrerer sig især om turbinemotorer, stempelmotorer og propeller.

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

B2-flytekniker, elektronik

Specialet i elektronik er primært et speciale i elektronik, digitalteknik, instrumentsystemer og elektroniske systemer.

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser