Grafisk tekniker

Går du efter en grafisk teknisk uddannelse - bliv grafisk tekniker

Kunne du tænke dig en fremtid, hvor du kan vælge mellem mange jobtyper, og hvor du får en høj jobsikkerhed og en afvekslende hverdag? Så vælg uddannelsen til grafisk tekniker på Tech College i Aalborg.

Som grafisk tekniker står du for produktionen af trykte og printede produkter med ansvar for både at producere og planlægge - lige fra klargøring af filer til det færdige produkt. Der er efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere, og du får en uddannelse med gode jobmuligheder. 

Som faglært har du mulighed at holde dine kompetencer ved lige gennem AMU efteruddannelse og mulighed for videreuddannelse inden for en række forskellige uddannelser.

Varighed og struktur
Erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker varer 3 år og 6 måneder. For voksne på 25 år og derover kan uddannelsens varighed være kortere.

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Der indgår 20 skoleuger i hovedforløbet fordelt på 4 hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve.

Læs mere om uddannelsen på grafiske-uddannelser.dk

Bliv godkendt som oplæringssted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser