Industrioperatør

IMG 4886
A73A8383

Industrioperatøren har grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering. Industrioperatøren kan specialisere sig i produktivitet.

Erhvervsuddannelsen til industrioperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Manuelle og automatiserede operatørfunktioner samt overvågning og betjening, fejlfinding og vedligehold af industrielle maskiner og anlæg
  • Interne transport- og lagerfunktioner
  • Branchekendskab inden for et eller flere af disse områder: Procesindustrien, emballageindustrien, jernindustrien, metalindustrien, forsyningssektoren, plastindustrien, træindustrien, genvindingsindustrien og serviceområdet.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller specialet, som eleven har valgt.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 eller med specialet i produktivitet (trin 2).

 

Industrioperatør

Uddannelsen til industrioperatør kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Industrioperatøren har et bredt kendskab til anlægsovervågning og –betjening og både fejlfinder og foretager småreparationer på anlæg og maskiner. Industrioperatøren har også en grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering. Industrioperatør kan specialisere sig i produktivitet.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Industrioperatør - produktivitet

Uddannelsen til industrioperatør med speciale i produktivitet kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En industrioperatør med speciale i produktivitet arbejder med arbejdsorganisering. Industrioperatøren med speciale i produktivitet deltager i opbygning og vedligeholdelse af kvalitets- og miljøstyringssystemer, bruger sin viden om god kommunikation, gennemfører forskellige aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering samt anvender SCM-, LEAN- og TPM-værktøjer i sit arbejde.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser