Maritime håndværksfag

COLOURBOX9474391

Uddannelsen til bådebygger tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bådebyggeren fremstiller skroget, apterer kahytter og cockpit, installerer motorer og spil samt udstyrer båden med de ønskede og nødvendige dele f.eks. i træ eller glasfiber.

Bådebyggeren er også med, når bådene skal vedligeholdes eller repareres samt i arbejdet med at forhindre osmoseangreb og udbedre skader.

Bådebygger

Uddannelsen til bådebygger tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bådebyggeren fremstiller skroget, apterer kahytter og cockpit, installerer motorer og spil samt udstyrer båden med de ønskede og nødvendige dele f.eks. i træ eller glasfiber.

Bådebyggeren er også med, når bådene skal vedligeholdes eller repareres samt i arbejdet med at forhindre osmoseangreb og udbedre skader.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Sejlmager

Uddannelsen til sejlmager tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Sejlmager tager mål til sejl, vælger materialer og skærer sejldugen til, for til sidst at sy og svejse delene sammen til færdige sejl. Sejlmageren arbejder også med tov, wire og rigning samt udfører forskellige former for sammenføjningsteknikker. Sejlmageren udvikler i dag mange nye sejl på computeren ved hjælp af cad-software og i samarbejde med ingeniører.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser