Procesoperatør

IMG 4801
IMG 4826
IMG 4844

Installation, drift og kontrol med udstyr til produktion af f.eks. mad eller kemikalier.

Procesoperatøren overvåger og vedligeholder større, automatiske produktionsanlæg i industrivirksomheder, der bl.a. producerer medicin, mad, maling, cement, kemikalier og isolationsmaterialer. 

Procesoperatøren opbygger, indstiller og styrer anlæggene, monterer udstyr samt finder og retter fejl, så anlæggene kører, som de skal. Procesoperatøren udtager også prøver og laver kemiske og fysiske analyser af råvarer og færdige produkter. Procesoperatøren griber ind ved afvigelser fra normal drift og rapporterer om det, hvad enten der er tale om ændringer i råvarer eller fejl i maskineriet, for løbende at sikre, at der produceres den rigtige mængde med den rette kvalitet.

Endelig udarbejder procesoperatøren teknisk dokumentation samt analyserer produktionsforløbet for at medvirke til at finde løsninger til, at produktionen fungerer så effektivt som muligt.

Uddannelsen kan sluttes på trin 1 som procesarbejder, eller på trin 2 med enten specialet "procesoperatør" eller "procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens". 

Kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Procesarbejder

Trin 1 i procesoperatøruddannelsen hedder procesarbejder.

Uddannelsen er adgangsgivende til de to procesoperatørspecialer. 

Bliv godkendt som lærested 

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Procesoperatør

Uddannelsen udbydes med EUX. Derudover kan uddannelsen til procesoperatør tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens

Uddannelsen udbydes med EUX. Derudover kan uddannelsen til procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser