Produktions- og montageuddannelsen

Final 0860
Final 0929

På produktions- og montageuddannelsen kan man vælge mellem specialerne montageoperatør og kompositoperatør.

Produktions- og montageuddannelsen har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Produktion, installation, montage og demontage af eltekniske og mekaniske komponenter f.eks. vindmøller (montageoperatør)
  • Håndtering og efterbehandling af metaller eller hærdeplast kompositter og andre materialer f.eks. til vindmøllebranchen (kompositoperatør)
  • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget (begge specialer)
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter (begge specialer)

Uddannelsen afsluttes med et af de to nedenstående specialer. De tilrettelægges begge i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Kompositoperatør

Uddannelsen til produktions- og montageoperatør med speciale i vingeproduktion tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En kompositoperatør (tidligere vindmølleoperatør) har kompetencer indenfor fremstilling og efterbehandling af produkter i hærdeplast komposit, kvalitetsmålinger, dokumentation og opsamling af relevante produktionsdata samt kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter.

Uddannelsens hovedforløb indeholder bl.a. undervisningen inden for fremstilling og vedligehold af hærdeplast kompositter, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, kvalitetssikring og dokumentation samt kommunikation og samarbejde.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Montageoperatør

Uddannelsen til produktions- og montageuddannelsen med speciale i mekanik og montage tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En montageoperatør (tidligere vindmølleoperatør) har kompetencer indenfor industriel montage og demontage af eltekniske og mekaniske komponenter, kvalitetsmålinger, dokumentation og opsamling af relevante produktionsdata samt kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter.

Uddannelsens hovedforløb indeholder bl.a. undervisningen inden for hydrauliske anlæg, El-komponenter og diagrammer, produktionsoptimering og –planlægning, montageteknik og sammenføjningsmetoder og robotteknologi og digitalisering
Eleven kan vælge yderligere specialisering med en hydraulik-, pneumatik- eller pumpeprofil.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser