Produktør

IMG 1335
IMG 1368
IMG 1396

Grundlæggende viden om arbejdsopgaver i industrien, herunder enkle reperationsopgaver og lagerføring

Erhvervsuddannelsen til produktør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Gennemførelse af industriel produktion på automatiske og mekaniske maskiner og anlæg.
  • Enkle reparations- og vedligeholdelses opgaver af industrielle maskiner og anlæg under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.
  • Produktions og produkt kvalitet.
  • Enkle sammenføjningsteknikker.
  • Lagerfunktioner i relation til produktionen.

Produktøren har en grundlæggende viden om arbejdet i industrien og betjener forskellige anlæg og maskiner samt fejlfinder og laver småreparationer på disse anlæg og maskiner.
Produktøren læser og forstår konstruktionstegninger, bearbejder eller samler forskelligt materiale korrekt og samarbejder med forskellige faggrupper.

Uddannelsen afsluttes med specialet produktør. 

Der tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser