Skibsmontør

Skibsmontør arbejder med motorer, teknik og stålkonstruktioner på forskellige typer af skibe. De bygger og reparerer skibe og installationer på skibe eller offshore.

Erhvervsuddannelsen til skibsmontør har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning og fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægning og gennemførelse af montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver.
  • Udførelse af programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer.
  • Planlægning og udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.
  • Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om uddannelsens arbejdsopgaver.
  • Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer i forbindelse med uddannelsens arbejdsopgaver.

 

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som industrimontør, eller på trin 2 med specialet skibsmontør. Uddannelsen kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

 

Industrimontør

Uddannelsen til industrimontør tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Som industrimontør arbejder du med de mere rutineprægede opgaver inden for branchen. Det omfatter både vedligeholdelse og mindre reparationer.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Skibsmontør

Som skibsmontør er det først og fremmest skibes hovedmotorer med tilhørende koblinger samt rør- og kølesystemer som er i fokus. Men en del af arbejdet som skibsmontør handler også om eftersyn og reparation af kraner, dækpumper og andet maritimt udstyr på skibe af varierende størrelse.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Se en film om uddannelsen

Dansk Metal har i forbindelse med kampagnen ”Fremtiden er Faglært” fået lavet nogle film, der følger unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I filmene fortæller de unge om deres helt personlige erfaringer med deres uddannelsesvalg.

Mød Sofie som er i lære som skibsmontør