Støberitekniker

A73A8693
Støberitekniker_1
A73A8881

En støberitekniker laver forme og støber store ting i metal.

Erhvervsuddannelsen til støberitekniker har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Manuel og maskinel fremstilling samt efterbehandling af støbte produkter
  • Planlægning og kvalitetssikring af støberiprocesser under overholdelse af gældende miljøregler
  • Konstruktion og design af støbte produkter herunder udarbejdelse af arbejdstegninger og anden dokumentation

Lærlingen skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som lærlingen har valgt.

Uddannelsen indeholder trin 1, støberiassistent. 

Uddannelsen til støberitekniker tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

 

Støberiassistent

Uddannelsen til støberiassistent tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En støberiassistent kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberiassistent kan også fremstille kerner såvel manuelt som maskinelt.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Støberitekniker

Uddannelsen til støberitekniker tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En støberitekniker kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser