Teknisk designer

Teknisk Designer 2

Som teknisk designer fremstiller man tekniske tegninger til industrianlæg, produkter, maskiner og bygninger.

Erhvervsuddannelsen til teknisk designer har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Fremstilling, arkivering, administration og formidling af teknisk dokumentationen inden for industriel produktion
  • Fremstilling, arkivering, administration og formidling af teknisk dokumentationen inden for bygge- og anlægsområdet

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer: Teknisk designer - industriel produktion eller Teknisk designer - bygge og anlæg.

Hent pjecen til virksomheder

Hent pjecen til elever

Teknisk designer - industriel produktion

Uddannelsen til teknisk designer med speciale i industriel produktion tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En teknisk designer med speciale i industriel produktion arbejder med den tekniske dokumentation ved udførelse af konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion. Den tekniske designer anvender CAD-systemer samt animation og grafik til teknisk illustration og præsentation af løsningsforslag.

En teknisk designer med speciale i industriel produktion arkiverer og administrerer alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter. Derudover kan den tekniske designer følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer og indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Teknisk designer - bygge og anlæg

Uddannelsen til teknisk designer med speciale i bygge og anlæg tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

En teknisk designer med speciale i bygge og anlæg arbejder med den tekniske dokumentation ved udførelse af konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling Den tekniske designer anvender CAD-systemer samt animation og grafik til teknisk illustration og præsentation af løsningsforslag.

En teknisk designer med speciale i bygge og anlæg kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter. Derudover kan den tekniske designer følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer og indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser