Værktøjsuddannelsen

IMG 1297

Produktion og vedligeholdelse af værktøjsdele til større maskiner.

Værktøjsuddannelsen har som overordnet formål, at lærlingen gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Konstruktion af arbejdstegninger og anden dokumentation til værktøjsfremstilling.
  • Planlægning og udførelse af værktøjsfremstilling på spåntagende bearbejdningsmaskiner.
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om værktøjers udformning og funktion.
  • Planlægning og gennemførelse af reparation og vedligeholdelse af form- og pladeværktøjer samt udstyr til værktøjer.
  • Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer ved værktøjsfremstilling.

Uddannelsen kan  på trin 1 som værktøjsmager, eller på trin 2 med specialet værktøjstekniker.

Uddannelsen til værktøjsmager udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Værktøjsmager

Uddannelsen til værktøjsmager udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Værktøjsmageren arbejder med fremstilling af værktøjskomponenter og samling af komponenterne til færdigt værktøj. Værktøjsdelene fremstilles både på manuelt betjente maskiner og med cnc-styrede maskiner, der ofte skal programmeres direkte fra et cad/cam-program. Ud over fremstilling af nye komponenter skal værktøjsmageren også kunne reparere og vedligeholde maskiner, udstyr og produktionsværktøj.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Værktøjstekniker

Uddannelsen til værktøjstekniker udbydes med talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Ud over de samme arbejdsfunktioner, som værktøjsmageren udfører, skal værktøjsteknikeren også kunne styre værktøjsudviklingsprojekter, konstruere værktøj ved hjælp af 2D- og 3D-cad-anlæg og beregne priser på udviklingsopgaver. Værktøjsteknikeren arbejder også med at udvælge komponenter, der skal bygges ind i forskellige typer værktøj. Komponenterne kan både være elektriske, pneumatiske og hydrauliske.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Se en film om uddannelsen

Dansk Metal har i forbindelse med kampagnen ”Fremtiden er Faglært” fået lavet nogle film, der følger unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I filmene fortæller de unge om deres helt personlige erfaringer med deres uddannelsesvalg.

Mød Ahsan som er i lære som værktøjsmager