Hands-on kampagnen

Handon Live IU Topbillede

Danmark kommer til at mangle faglærte. Lad os vende udviklingen sammen - vi kan ikke gøre det alene!

Produktion handler i dag om samspil mellem komplekse teknologier og produktionsprocesser, der kræver kompetencer på højt niveau i hele virksomheden. Her er de faglærte medarbejdere helt centrale for at bevare og udvikle produktion på dansk grund.

Danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på faglærte medarbejdere, og der er brug for, at flere vælger en erhvervsuddannelse i industrien. Hands-on indsatsen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund og de mange muligheder, der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag, men også inden for handel, administration og salg.

Erhvervsuddannelsernes image skal løftes

Industrien har stor betydning for Danmark. Næsten halvdelen af dansk eksport stammer fra industrien. Det er indtægter, der skaber arbejdspladser, vækst og finansierer store dele af vores velfærdssystem. Uden industrien smuldrer vores velfærdsmodel.

Alligevel kender kun få til de faglærtes betydning. Derfor handler den offentlige debat ofte om frafald, mangel på lærepladser og umotiverede unge. Dagsordener, der står i skarp kontrast til behovene. Og som desværre skræmmer mange fra at vælge en faglært uddannelse.

Den udvikling skal vendes. En målrettet indsats skal løfte erhvervsuddannelsernes image, så vi kan bevare og udvikle uddannelserne med den styrke og betydning, de har for samfundet. Det er baggrunden for, at DI, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, 3F og HK har søsat Hands-on. 

Vi kan ikke gøre det alene, og vil derfor gerne samarbejde med alle, som vil bidrage til denne dagsorden.

Læs mere på hands-on.dk

Følg Hands-on på Facebook