Projekter og analyser

IU står for en række projekter og analyser, som fx skal afdække kompetencebehovet på arbejdsmarkedet eller øge kendskabet til de uddannelser, vi arbejder med.

Projekterne er inddelt i overordnede kategorier, og flere af projekterne er finansieret af Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.