Bliv skuemester i industrien

UCRS Til Industriens Udd 47 Web

Sådan bliver du skuemester

Som skuemester spiller du en afgørende rolle i at opretholde kvaliteten og relevansen af erhvervsuddannelserne. Sammen med eksaminatorer og andre skuemestre bedømmer du elever og lærlinge til svendeprøver for at vurdere deres parathed til arbejdsmarkedet. Du er ansvarlig for at sikre, at bedømmelsen sker i overensstemmelse med reglerne, og at elevernes eller lærlingenes færdigheder lever op til uddannelsens krav.

Som skuemester er du således en central del af den danske model, som er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Dette samarbejde sikrer, at erhvervsuddannelserne opfylder arbejdsmarkedets krav og behov. Læs mere om Den Danske Model nederst på siden.

Krav til skuemestre

For at blive skuemester skal du opfylde følgende krav:

 1. Faglig viden og erfaring 
  Du skal have relevant faglig viden og erfaring inden for det område, du ønsker at være skuemester for. Dette sikrer, at du kan vurdere elevernes færdigheder på et kvalificeret grundlag.

 2. Tilknytning til faget
  Du skal have en aktuel tilknytning til faget og holde dig opdateret med de nyeste udviklinger og standarder inden for området.

 3. Medlemskab af en relevant organisation
  Det er et krav, at du er medlem af en af de organisationer, der er med til at udvikle uddannelserne. Disse organisationer repræsenterer arbejdsmarkedets parter og spiller en central rolle i uddannelsernes styring og udvikling. De relevante organisationer omfatter blandt andre Dansk Industri, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ Arbejdsgiverne, og flere andre. Se oversigten over organisationer på siden her. 

Behov for skuemestre på arbejdsgiver- og lønmodtagersiden

Nederst på denne side finder du en liste over uddannelser, som aktuelt mangler skuemestre på både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden også kaldet arbejdstagersiden.

Arbejdsgiver

 • Hvis du er arbejdsgiver og din virksomhed er medlem af en af vores arbejdsgiverorganisationer, såsom Dansk Industri, TEKNIQ Arbejdsgiverne eller en anden relevant arbejdsgiverorganisation, kan du kvalificere dig som skuemester og repræsentere arbejdsgiversiden ved svendeprøven.

Lønmodtager

 • Hvis du er lønmodtager og medlem af en fagforening, eksempelvis 3F, Dansk Metal eller en anden fagforening, kan du blive skuemester og repræsentere arbejdstagersiden ved svendeprøven. En liste over relevante fagforeninger findes her på siden. 

Kontakt og udpegning

Hvis du er interesseret i at blive skuemester, kan du udfylde en formular. Team Administration vil derefter formidle kontakten til de relevante organisationer, som foretager den endelige udpegning blandt deres medlemmer. Som skuemester vil du typisk være ude et par gange om året, og du vil altid modtage et honorar samt rejsegodtgørelse.

Udfyld formular

Den Danske Model på fire minutter

Den danske model er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som sikrer, at erhvervsuddannelserne lever op til de krav og behov, der findes på arbejdsmarkedet. Dette samarbejde manifesterer sig blandt andet gennem de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Disse udvalg består af repræsentanter fra både arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden, og deres opgave er at udvikle og tilpasse uddannelsernes indhold, varighed og struktur, så de matcher arbejdsmarkedets behov.

Er du i tvivl om den danske model? Se denne fire minutters film, der forklarer, hvordan løn- og arbejdsforhold aftales i Danmark.

Den danske model

 

Oversigt over uddannelser der i øjeblikket mangler skuemestre

Automatik- og procesuddannelsen

 

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Automatiktekniker Dansk Metal B-side 2
Automatiktekniker DI - Dansk Industri A-side 1
Automatiseringstekniker DI - Dansk Industri A-side 1
Elevatortekniker DI - Dansk Industri A-side 2

 

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager

     

Beslagsmed

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Beslagsmed Dansk Metal B-side 1

 

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager

     

Bådmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Bådmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1


*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager

     

Cykel-og motorcykelmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Cykelmekaniker Dansk Metal B-side 1
Cykelmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Motorcykelmekaniker  Dansk Metal B-side 1
Motorcykelmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Digital media

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Multimedie animator Dansk Metal B-side 2
Multimedie animator  DI - Dansk Industri A-side 3
Multimedie integrator  Dansk Metal B-side 1
Multimedie integrator  DI - Dansk Industri A-side 2
Multimedie integrator HK B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Elektronikfagtekniker DI - Dansk Industri A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Kranmekaniker  DI - Dansk Industri A-side 2
Kranmekaniker  TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Landbrugssmed  DI - Dansk Industri A-side 1
Personliftmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Personliftmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Finmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Finmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Låsesmed TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Våbenmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Våbenmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Flytekniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
B1-flytekniker, mekanik  Dansk Metal B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Industrioperatør

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Industrioperatør 3F - Industrigruppen B-side 5
Industrioperatør DI - Dansk Industri A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Industritekniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Industritekniker-maskin Dansk Metal B-side 1
Industritekniker-maskin TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Industritekniker-produktion Dansk Metal B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Køletekniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Køletekniker Dansk Metal B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Lastvognsmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Lastvognsmekaniker  Dansk Metal B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager

     

Maritime håndværksfag

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Sejlmager Dansk Metal B-side 1
*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Overfladebehandler

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Overfladebehandler - komponenter 3F - Industrigruppen B-side 1
Overfladebehandler - konstruktioner DI - Dansk Industri A-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Personvognsmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Personvognsmekaniker Dansk Metal B-side 4

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Plastmager

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Plastmager med speciale i termoplast  3F - Industrigruppen B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Procesoperatør

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Procesoperatør 3F - Industrigruppen B-side 1
Procesoperatør med spec. pharma&fødevareingrediens  3F - Industrigruppen B-side 1

*

A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager

     

Produktions- og montageuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Montageoperatør 3F - Industrigruppen B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Produktør

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Produktør DI - Dansk Industri A-side 2

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Smed

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Klejnsmed Dansk Metal B-side 1
Klejnsmed DI - Dansk Industri A-side 14
Smed - rustfast  Dansk Metal B-side 1
Smed - rustfast  DI - Dansk Industri A-side 8

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Støberitekniker

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Støberitekniker Dansk Metal B-side 2

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager
     

Værktøjsmager

Speciale  Organisation A/B-side* Mangel på skuemestre
Værktøjsmager Dansk Metal B-side 1

*
A= Arbejdsgiver
B= Arbejdstager