Erhvervsuddannelser med talentspor

Automatiktekniker 1

Bemærk, at det ikke er muligt at blive optaget på talentspor fra 1. august 2019.

Talentsporet indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den almindelige erhvervsuddannelse. Forskellen på talentsporet og den almindelige erhvervsuddannelse er, at elever og lærlinge på talentsporet har en række af fag på højere niveauer. 

Det faglige udvalg for uddannelsen definerer hvilke fag talenteleverne og talentlærlingen skal tage på højere niveau. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes og lærlingenes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede og talentfulde elever og lærlinge, så de bliver så dygtige som muligt.

Inden for industriens område kan du vælge talentspor på følgende uddannelser/specialer:

Du kan se indholdet i talentsporene i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.