LUU's opgaver

Der er mange forskellige opgaver i at sikre det lokale udbud af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Du er arbejdsmarkedets talerør over for skolen. Derfor er det din opgave at sørge for, at arbejdsmarkedets parter har indflydelse på skolens uddannelser. Det giver virksomheder og medarbejdere i lokalområdet de bedst mulige uddannelsestilbud.

Din opgave i udvalget er at rådgive skolen om hvordan, der skabes kontakt mellem skolen, potentielle elever og lærlinge, kursister samt erhvervslivet. Det er samtidig din opgave at rådgive skolen om videreformidling og markedsføring af skolens uddannelser over for det lokale erhvervsliv samt sikre, at der bliver tilvejebragt det antal alsidige læringspladser, som der er behov for.

LUU’s opgave er at:

  • rådgive skolen om, hvordan der skabes og fastholdes kontakt mellem skolen og erhvervslivet
  • gøre udvalgets arbejde synligt for virksomheder og medarbejdere
  • udbrede kendskabet til uddannelserne
  • dele viden om branchen med skolen bidrage til at sikre kvaliteten af uddannelserne på skolen
  • sikre alsidige lærepladser
  • rådgive Industriens Uddannelser om:
    • nye uddannelsesbehov
    • uddannelsernes kvalitet

Udvalget er også talerør for skolen og det lokale arbejdsmarked over for de centrale faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg.