Bliv skuemester i industrien

UCRS Til Industriens Udd 47 Web

Sådan bliver du skuemester

At blive skuemester indebærer en vigtig rolle i den danske model for erhvervsuddannelser, hvor arbejdsmarkedets parter har en central indflydelse på uddannelsernes kvalitet og relevans. Herunder forklarer vi, hvad der kræves for at blive skuemester, og hvorfor denne rolle er så vigtig i den danske model.

Den Danske Model

Den danske model er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som sikrer, at erhvervsuddannelserne lever op til de krav og behov, der findes på arbejdsmarkedet. Dette samarbejde manifesterer sig blandt andet gennem de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Disse udvalg består af repræsentanter fra både arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden, og deres opgave er at udvikle og tilpasse uddannelsernes indhold, varighed og struktur, så de matcher arbejdsmarkedets behov.

Som skuemester bliver du en del af denne model, hvor du sammen med en eksaminator og en anden skuemester bedømmer elever og lærlinge ved svendeprøver. Din opgave er at sikre, at bedømmelsen sker efter reglerne, og at elevens eller lærlingens færdigheder er i overensstemmelse med uddannelsens krav. Din rolle er derfor afgørende for at opretholde kvaliteten og relevansen af erhvervsuddannelserne.

Den Danske Model på fire minutter

Er du i tvivl om den danske model? Se denne fire minutters film, der forklarer, hvordan løn- og arbejdsforhold aftales i Danmark.

Den danske model

Krav til skuemestre

For at blive skuemester skal du opfylde følgende krav:

  1. Faglig viden og erfaring: Du skal have relevant faglig viden og erfaring inden for det område, du ønsker at være skuemester for. Dette sikrer, at du kan vurdere elevernes færdigheder på et kvalificeret grundlag.
  2. Tilknytning til faget: Du skal have en aktuel tilknytning til faget og holde dig opdateret med de nyeste udviklinger og standarder inden for området.
  3. Medlemskab af en relevant organisation: Det er et krav, at du er medlem af en af de organisationer, der er med til at udvikle uddannelserne. Disse organisationer repræsenterer arbejdsmarkedets parter og spiller en central rolle i uddannelsernes styring og udvikling. De relevante organisationer omfatter blandt andre Dansk Industri, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ Arbejdsgiverne, og flere andre. Se oversigten over organisationer på siden her. 

Behov for skuemestre

Vi mangler ikke skuemestre til alle uddannelser. Herunder kan du se, hvilke uddannelser der aktuelt mangler skuemestre. Hvis du er interesseret i at stå på en venteliste til uddannelser, hvor der ikke er et aktuelt behov, kan du kontakte Team Administration.

Organisationer og udvalg

Industriens Uddannelser har til opgave at støtte de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg inden for industriens område. Disse udvalg er ansvarlige for at fastlægge det faglige indhold, varighed, struktur og mål for erhvervsuddannelserne. Som skuemester samarbejder du med disse udvalg og bidrager til at sikre, at uddannelserne forbliver relevante og af høj kvalitet.

Kontakt og udpegning

Hvis du er interesseret i at blive skuemester, kan du udfylde en formular. Team Administration vil formidle kontakten til de relevante organisationer, der foretager den endelige udpegning blandt deres medlemmer. Som skuemester vil du typisk være ude et par gange om året og modtage et honorar samt rejsegodtgørelse.

Udfyld formular 

Automatik- og procesuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Automatiktekniker Dansk Metal B-side 2
Automatiktekniker DI - Dansk Industri A-side 1
Automatiseringstekniker DI - Dansk Industri A-side 1
Elevatortekniker DI - Dansk Industri A-side 2

Beslagsmed

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Beslagsmed Dansk Metal B-side 1

Bådmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Bådmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1

Cykel-og motorcykelmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Cykelmekaniker Dansk Metal B-side 1
Cykelmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Motorcykelmekaniker  Dansk Metal B-side 1
Motorcykelmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1

Digital media

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Multimedie animator Dansk Metal B-side 2
Multimedie animator  DI - Dansk Industri A-side 3
Multimedie integrator  Dansk Metal B-side 1
Multimedie integrator  DI - Dansk Industri A-side 2
Multimedie integrator HK B-side 1

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Elektronikfagtekniker DI - Dansk Industri A-side 1

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Kranmekaniker  DI - Dansk Industri A-side 2
Kranmekaniker  TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Landbrugssmed  DI - Dansk Industri A-side 1
Personliftmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Personliftmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1

Finmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Finmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Låsesmed TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Våbenmekaniker DI - Dansk Industri A-side 1
Våbenmekaniker TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1

Flytekniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
B1-flytekniker, mekanik  Dansk Metal B-side 1

Industrioperatør

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Industrioperatør 3F - Industrigruppen B-side 5
Industrioperatør DI - Dansk Industri A-side 1

Industritekniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Industritekniker-maskin Dansk Metal B-side 1
Industritekniker-maskin TEKNIQ Arbejdsgiverne A-side 1
Industritekniker-produktion Dansk Metal B-side 1

Køletekniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Køletekniker Dansk Metal B-side 1

Lastvognsmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Lastvognsmekaniker  Dansk Metal B-side 1

Maritime håndværksfag

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Sejlmager Dansk Metal B-side 1

Overfladebehandler

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Overfladebehandler - komponenter 3F - Industrigruppen B-side 1
Overfladebehandler - konstruktioner DI - Dansk Industri A-side 1

Personvognsmekaniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Personvognsmekaniker Dansk Metal B-side 4

Plastmager

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Plastmager med speciale i termoplast  3F - Industrigruppen B-side 1

Procesoperatør

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Procesoperatør 3F - Industrigruppen B-side 1
Procesoperatør med spec. pharma&fødevareingrediens  3F - Industrigruppen B-side 1

Produktions- og montageuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Montageoperatør 3F - Industrigruppen B-side 1

Produktør

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Produktør DI - Dansk Industri A-side 2

Smed

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Klejnsmed Dansk Metal B-side 1
Klejnsmed DI - Dansk Industri A-side 14
Smed - rustfast  Dansk Metal B-side 1
Smed - rustfast  DI - Dansk Industri A-side 8

Støberitekniker

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Støberitekniker Dansk Metal B-side 2

Værktøjsuddannelsen

Speciale  Organisation A/B-side Mangel på skuemestre
Værktøjsmager Dansk Metal B-side 1