CNC-tekniker

CNC står for Computer Numerical Control og refererer til processer, hvor en maskine programmeres til at udføre en opgave, i stedet for manuelt at føre værktøjet.

Erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning, programmering og udførelse af arbejdsopgaver på CNC-maskiner.
  • Anvendelse af CAD/CAM-systemer (Computer Aided Design og -Manufacturing) til udarbejdelse af CNC-programmer.
  • Opsætning, justering, kalibrering og vedligehold af CNC-maskiner.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som CNC-assistent, eller som trin 2 med specialet CNC-tekniker. Uddannelsen til CNC-tekniker kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

CNC-assistent

Uddannelsen til CNC-assistent kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

CNC-assisten gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner i metalindustrien, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam. Det indebærer også at CNC-assistenten skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj og udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

CNC-tekniker

Uddannelsen til CNC-tekniker kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

CNC-teknikeren gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam.

Det indebærer også, at CNC-teknikeren skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj, samt udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser