Elektronikoperatør

Elektronikoperatoer 2

Uddannelsen til elektronikoperatør kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Elektronikoperatøren er nøgleperson i elektronikvirksomheden og har en lang række arbejdsfunktioner inden for bl.a. manuel montage og lodning, overvågning, fejlfinding, lettere reparation på udstyr og automatiserede montageanlæg samt kabelfremstilling.

Blandt elektronikoperatørens opgaver er dokumentation og optimering af produktionsprocesser, være sparringspartner ved produktionsudvikling, have kundekontakt når det drejer sig om produktionen, samt at indkøre produktionen i virksomhedens udenlandske afdelinger.

Bliv godkendt som oplæringssted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser