Mediegrafiker

Er du knivskarp på teknik og æstetik - bliv mediegrafiker

Der er efterspørgsel efter dygtige medarbejdere, der kan deres håndværk og kan levere produkter i høj kvalitet. Uddannelsen som mediegrafiker giver dig en teknisk og faglig viden om trykte og digitale produkter.

Under uddannelsen lærer du om uddannelsens 4 kernefagligheder; grafisk design, typografi, grafik og billede og grafisk produktions forståelse.

Du får viden om hvordan man kan forener design og grafik, billeder og tekst til et produkt som rammer en målgruppe.

Med en grafisk erhvervsuddannelse er der gode muligheder for at videreuddanne sig. Som faglært har du mulighed at holde dine kompetencer ved lige gennem AMU-efteruddannelse og mulighed for videreuddannelse inden for en række forskellige uddannelser.

Varighed og struktur
Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker varer 3 år og 11 måneder. For voksne på 25 år og derover kan uddannelsens varighed være kortere. 

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der indgår 30 skoleuger i hovedforløbet fordelt på 4 hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve.

Læs mere på grafiske-uddannelser.dk

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser