Smed

Klejnsmed TEC
MG 1803
MG 1828

En smed er specialist i fremstilling, reparation og vedligeholdelse af produkter i stål og metal. Smeden lærer også at lime og svejse i plastik.

Erhvervsuddannelsen til smed har som overordnet formål, at lærlingen gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver.
  • Manuel og maskinel bearbejdning af metaller og plast.
  • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget.
  • Efterbehandling af metaller i fremstillings- og reparationsforløb.
  • Faglig kommunikation med kunder, kollegaer og eksterne leverandører.

Lærlingen skal nå de uddannelsesmål, der er fastsat for det trin eller speciale, som lærlingen har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, som hedder smed - bearbejdning, eller et af følgende specialer: klejnsmed, smed - rustfast, smed - maritim, energiteknik. 

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb på specialerne klejnsmed, smed - rustfast og smed - maritim. 

 

Smed - bearbejdning - trin 1

Uddannelsen til smed - bearbejdning tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV)

Smeden med speciale i bearbejdning svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre og vedligeholder de forskellige maskiner, der arbejdes med.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Klejnsmed

Uddannelsen til klejnsmed udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Klejnsmeden udarbejder store og mindre konstruktioner af metalplader. Det kan være alt fra brandtrapper, stiger og låse til pengeskabe, maskindele og kraner.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Smed - rustfast

Uddannelsen til smed - rustfast udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Den rustfaste smed har særlige kompetencer til at bearbejde og anvende aluminium og rustfrit stål i forbindelse med konstruktionsopgaver.
Den rustfaste smed bearbejder rustfrit stål og aluminium ved fx klipning, skæring og bukning, ligesom smeden behersker svejseprocesser og efterbearbejdning i de to materialer.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Smed - maritim

Uddannelsen til maritim smed tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Den maritime smed arbejder med bygning og reparation af skibe og stålkonstruktioner.

Den maritime smed arbejder med store emner i stål ved blandt andet at skære, svejse og montere dele til skibe. Den maritime smed producerer og reparerer skibe ved hjælp af arbejdstegninger.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Energiteknik

Uddannelsen til energitekniker tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Energiteknikeren er et speciale på smedeuddannelsen. Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Energiteknikeren arbejder med alle former for rørføringer og anlæg, blandt andet til drikkevand, central- og fjernvarme, men også til solfangere, jordvarmeanlæg og aircondition.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Svejser (uden trin)

Uddannelsen til svejser kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Svejseren laver specielle svejsninger tilskærer og sammenføjer alle former for metaldele. Svejseren har et certifikat, som giver tilladelse til at svejse på komplicerede opgaver med særlige krav til fx belastning og tryk.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser